Publications of Sajo, A.

Hamilton M. ‘We, the People’: Freedom of Assembly, the Rights of Others, and Inclusive Constitutionalism. Sajo A, editor. Utrecht: Eleven International Publishing; 2009. (Issues in constitutional law; no 5).
Pető A. A női esélyegyenlőségre vonatkozó női felfogás hatása a magyar választójogi gondolkodásra 1848-1990. Az „állam érdekében adományozott jog” feminista megközelítésben. In: Sajo A, editor. Befogadás és eredetiség a jogban és a jogtudományban : adalékok a magyarországi jog természetrajzához. Budapest: Áron Kiadó; 2004. p. 136-75.
Sajo A. Neutral institutions: implications for government trustworthiness in East European democracies. In: Kornai J, editor. Building a trustworthy state in post-socialist transition. New York, N.Y.: Palgrave Macmillan; 2004. p. 29-51.
Sajo A. Rasszista nézetek büntetésének alkotmányosságáról. In: B. G, editor. Györgyi Kálmán ünnepi kötet. Budapest: KJK-Kerszöv; 2004. p. 479-509.

The judiciary in contemporary society: Hungary

Views the present problems of the Hungarian judiciary in the context of social transition from state-socialism to democracy and the rule of law system. Functions of the court; Consequences of judicial dysfunctions; How judges are recruited; Education of judges; Tasks of judges; Some remarks on the problems of the judiciary in the social transition to democracy.